Φθινόπωρινα εργαστηρια / Autumn workhops / Talleres en otoño

This slideshow requires JavaScript.

(posted by:administrator)

Μετα τα  μουσικά σεμινάρια (Λαβυρινθος), θα προσπαθησουμε να ηχογραφησουμε  ή/και  να επεξεργαστουμε το ηχητικό υλικό που διαθέτουμε, σε  μια home studio λογική

Έναρξη συναντήσεων:  Απο τωρα κι επειτα-Σεπτεμβρης ’12

Επιθυμητο υλικό: υπολογιστικό συστημα (σχετικά συγχρονο)κάποιο προγραμμα μουσικής παραγωγής (ProTools HD/ LogicStudio (Mac) ή Sonar,/Cubase/Ableton Live αν έχουμε Pc) 1 analog/digital audio interface, studio monitor ή headphones, κάποια Α’ τάξης πυκνωτικά μικρόφωνα ..και μουσικές ιδέες!

Τοποθεσία: οποιοσδήποτε κλειστός χωρος  εντός του νησιού (Κρήτη!), σχετκά επαρκώς απομονωμένος απο θορυβώδης πηγές

* για περισσότερα επικοινωνήστε με admin (βλέπε μενού επικονωνία)..

——————————

(En)_After the summer seminars (Labyrinth music workshop), we can try  to record and/or process our  music material in a home studio concept.

Workhop/gatherings  date: from now and on-September ’12

Equipment needed: pc or Mac system, music production software installed ( ProTools HD/LogicStudio (Mac) or  Sonar/Cubase/Ableton Live (Pc)this is not advertisement!!), 1 analog/digital audio interface, 1 studio monitor set or headphones, some 1st class condenser mics, and of course music  ideas!

Place: any awesome isolated closed space (chamber, divided or linked spaces) that could work for this purpose, at least isolated from bad noises and neighbours! in the island of Crete..

—————————–

(Esp)_Los seminarios de verano terminaron, asi que nos queda todo el tiempo para intentar a realizar nuestros proyectos musicos, comenzando a grabar nuestras ideas/composiciones, o manejar nuestro material

Comienzo:Ya arrancamos, Septiembre ’12

Equipo recomendado: sistema Pc o Mac, con un programa de produccion musical instalado, como ProTools HD/LogicPro (Mac), o Steinberg Cubase/SonarXL/Ableton Live (Pc), 1 interfacia audio digital/analogica, 1 par de studio monitor, 1 par de microfonos de 1era clase de condensador, y naturalmente muchas  ideas !

Lugar: cualquier lugar bien cerrado y aislado de ruidos y vecinos (hinchapelotas!) , como una casa  con grande espacio( si hay un espacio auxiliar aun mejor) En la isla de Creta, por ahorra..

*por mas detalles/partecipaciones comunicar con el admin (contact submenu)

This entry was posted in Art, Cooperating and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s